0 món

Thương hiệu

Màu vẽ sứ  trắng ngà

Màu vẽ sứ trắng ngà

190.000 đ 170.000 đ

Màu vẽ sứ Havana

Màu vẽ sứ Havana

190.000 đ 170.000 đ

Màu vẽ sứ hồng

Màu vẽ sứ hồng

190.000 đ 170.000 đ

Sơn sứ mờ không màu

Sơn sứ mờ không màu

190.000 đ 170.000 đ

Màu vẽ sứ vàng đồng

Màu vẽ sứ vàng đồng

190.000 đ 170.000 đ

Tạm hết hàng